Δεκέμβριος 2003
7,00 € 
Επιλογή Τεύχους


Ζεύξη ολοταχώς
Την οραματίστηκε πρώτος ο μεσολογγίτης πολιτικός Χαρίλαος Τρικούπης στα τέλη του 19ου αιώνα. Παραδίδεται έτοιμη σε λίγους μήνες, με τη φιλοδοξία να περάσει πάνω της η ολυμπιακή φλόγα. Πρόκειται για το μεγαλύτερο τεχνικό έργο που έχει συντελεστεί μέχρι σήμερα στη χώρα μας, την κρεμαστή γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου.

Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε το 1991, και οι προσφορές κατατέθηκαν στα τέλη του 1993. Στις 3 Ιανουαρίου 1996, το Ελληνικό Δημόσιο και η γαλλοελληνικών συμφερόντων εταιρεία Γέφυρα Α.Ε. υπέγραψαν τη σύμβαση παραχώρησης για τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και εκμετάλλευση της γέφυρας. Έξι σχεδόν χρόνια μετά την επίσημη έναρξη του έργου, οι εργασίες για τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου πλησιάζουν στο τέλος τους.

Το συνολικό κόστος του έργου, με τη συνεκτίμηση των χρηματοοικονομικών εξόδων κατά τη διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου, ανέρχεται σε 740 εκατομμύρια ευρώ. Χρηματοδοτήθηκε κατά 10% από το μετοχικό κεφάλαιο της Γέφυρας Α.Ε., κατά 40% από τη χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου και κατά 50% από δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με την εγγύηση ομίλου εμπορικών τραπεζών.

Η περίοδος λειτουργίας της γέφυρας από την εταιρεία Γέφυρα Α.Ε. είναι 35 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του έργου (ή 42 χρόνια, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου κατασκευής) και λήγει στις 24 Δεκεμβρίου 2039. Κατόπιν, η γέφυρα θα παραδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο. Η σχετική σύμβαση παραχώρησης της λειτουργίας της γέφυρας προβλέπει ανώτατα όρια διοδίων, τα οποία εντέλει θα καθορίζει η Γέφυρα Α.Ε. και θα κυμαίνονται σε επίπεδα ελαφρώς ανώτερα από τα σημερινά κόμιστρα των οχηματαγωγών πλοίων, ενώ προβλέπονται και ειδικές συνδρομές για τους συχνούς χρήστες της γέφυρας.

Η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου θα είναι η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα στον κόσμο, με μήκος 2.252 μέτρα (2.883 μέτρα συνυπολογίζοντας τις γέφυρες πρόσβασης) και με τρία κεντρικά ανοίγματα των 560 μέτρων και δύο πλευρικά των 286 μέτρων, καθώς και η μοναδική που εδράζεται σε βάθος έως 65 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Το κατάστρωμά της, πλάτους 27,2 μέτρων, θα διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας (συν μία βοηθητική) ανά κατεύθυνση· επιπλέον θα διαθέτει και πεζοδρόμιο. Υπολογίζεται ότι, μετά την παράδοση της γέφυρας στην κυκλοφορία, ο μέσος όρος διερχόμενων αυτοκινήτων θα φτάνει τα 25.000 στις ημέρες αιχμής.

Τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της περιοχής, όπως το μεγάλο βάθος θεμελίωσης, η υψηλή σεισμικότητα, οι τεκτονικές μετακινήσεις και η μέτρια ποιότητα του υπεδάφους στον πυθμένα της θάλασσας, επέβαλαν ιδιαίτερα εξειδικευμένες μεθόδους κατασκευής, δημιουργώντας εντέλει μια «παγκόσμια πρωτοτυπία»· συχνά στα διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρεται ως «η γέφυρα των ρεκόρ».