Δεκέμβριος 2003
7,00 € 
Επιλογή Τεύχους


Προσωπικά Δεδομένα
Για την συλλογή και διαχείριση των προσωπικών σας στοιχείων υπάρχουν οι εξής κατηγορίες:

1) Πληροφορίες που εσείς μας δίνετε:

Παραλαμβάνουμε και αποθηκεύουμε κάθε πληροφορία που πληκτρολογείτε στη σελίδα μας ή εσείς μας δίνετε με άλλους τρόπους. Μπορείτε να επιλέξετε να μην μας χορηγήσετε κάποιες πληροφορίες όμως τότε δεν θα μπορείτε να εκμεταλλευτείτε πολλές από τις δυνατότητές μας. Εμείς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που μας δίδετε ώστε να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις σας, να κατηγοριοποιούμε μελλοντικές σας αγορές, να βελτιώνουμε τις ηλεκτρονικές μας συναλλαγές και να επικοινωνούμε μαζί σας.

2) Αυτόματες πληροφορίες:

Συλλέγουμε και αποθηκεύουμε συγκεκριμένου τύπου πληροφοριών καθώς εσείς αλληλεπιδράτε μαζί μας. Για παράδειγμα, όπως και οι περισσότερες ιστοσελίδες, χρησιμοποιούμε «cookies» και συλλέγουμε συγκεκριμένου τύπου πληροφορίες όταν το δικό σας πρόγραμμα πλοήγησης αποκτά πρόσβαση στο sciam.gr. Αρκετές εταιρείες προσφέρουν ειδικά προγράμματα που σας βοηθούν να επισκέπτεσθε ιστοσελίδες ανώνυμα. Αν και δεν θα μπορούμε να σας παρέχουμε προσωπικές καταναλωτικές επιλογές στο sciam.gr αν δεν μπορούμε να σας αναγνωρίσουμε, πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι αυτά τα προγράμματα υπάρχουν.

3) Επικοινωνία με e-mails.

Για να μας βοηθήσετε να κάνουμε τα e-mails πιο χρήσιμα και ενδιαφέροντα, συχνά λαμβάνουμε μία επιβεβαίωση όταν ανοίγετε ένα e-mail μας, αν βεβαίως ο υπολογιστής σας υποστηρίζει τέτοιου είδους δυνατότητες.

Το sciam.gr δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των μελών του σε κανένα τρίτο φορέα.
Διόρθωση ή/και Διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων
Το sciam.gr σας παρέχει το δικαίωμα να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, να διορθώσετε ή/και να ενημερώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, ανά πάσα χρονική στιγμή, επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική υπηρεσία του sciam.gr.
Cookies
Τα cookies είναι αλφαριθμητικές ταυτότητες τις οποίες αποθηκεύουμε στον προσωπικό σας υπολογιστή μέσω του προγράμματος πλοήγησης ώστε να σας παρέχουμε δυνατότητες αγοράς με ένα click και να αποθηκεύουμε τα προϊόντα στο καλάθι των αγορών σας κατά τη διάρκεια των επισκέψεών σας.

Στα περισσότερα προγράμματα πλοήγησης παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία απενεργοποίησης των cookies. Όμως τα cookies μας επιτρέπουν να σας παρέχουμε δυνατότητες προσωπικής κατηγοριοποίησης των αγορών σας και σας προτείνουμε να έχετε ενεργοποιημένη την διαδικασία των cookies.
IP Διευθύνσεις
H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ σας έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο sciam.gr κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Για τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου του sciam.gr ζητούνται τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία Επιχείρησης - Διεύθυνση φυσικού προσώπου /Έδρα επιχείρησης - ΤΚ - Τηλέφωνο - E-mail - fax - ΑΦΜ - ΔΟΥ - Πόλη - Χώρα.

Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών) και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο του sciam.gr.

Το sciam.gr μπορεί να αξιοποιεί - επεξεργάζεται τα στοιχεία που συλλέγονται κατά τις συναλλαγές σας προκειμένου να καταγράφει τα αγοραστικά σας ενδιαφέροντα και να προβαίνει σε νέες προσφορές, εκτός αν εσείς ζητήσετε να μη γίνονται τέτοιου είδους προσφορές.

Τα στοιχεία που αφορούν τα αγοραστικά σας ενδιαφέροντα ουδέποτε δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους.

Το sciam.gr είναι υποχρεωμένο να συμμορφώνεται προς την απόφαση Ζ1-496/2000 για τις πωλήσεις από απόσταση και τις διατάξεις του Νόμου 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών.

Έτσι, το sciam.gr υποχρεούται να ενημερώνει τους υποψήφιους πελάτες του σχετικά με α) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού ή/και των υπηρεσιών που προσφέρει, β) την τιμή, γ) την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, δ) το φόρο προστιθέμενης αξίας εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, ε) τον τρόπο πληρωμής, στ) τον τρόπο παράδοσης και εκτέλεσης, ζ) τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής και η) το δικαίωμα υπαναχώρησης.
Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας
Η καταχώρηση των στοιχείων της κάρτας, η επιβεβαίωσή τους, η δέσμευση του ποσού και η τελική χρέωση γίνονται σε ασφαλές περιβάλλον (SSL) της τράπεζας Eurobank. Το sciam.gr σε καμία περίπτωση δεν γνωρίζει και δεν χειρίζεται τα στοιχεία της κάρτας σας.
Εφαρμοστέο Δίκαιο
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων στο sciam.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά.

Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος.

Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του sciam.gr.