Δεκέμβριος 2003
7,00 € 
Επιλογή Τεύχους


Αγνοείται μισό υδρογόνο
Πότε το μόριο του νερού δεν περιλαμβάνει δύο άτομα υδρογόνου (H2O); Μα φυσικά, όταν περιλαμβάνει ενάμιση (Η1,5Ο). Το 1995, γερμανοί και βρετανοί φυσικοί άρχισαν να βομβαρδίζουν μόρια νερού με νετρόνια υψηλής ενέργειας, με σκοπό να αναλύσουν τη συμπεριφορά των πρωτονίων. Βρήκαν λοιπόν κατά 25% λιγότερα σκεδασμένα νετρόνια απ’ ό,τι ανέμεναν, γεγονός που υποδήλωνε πως το 1/4 των πυρήνων υδρογόνου (πρωτόνια) είχε εξαφανιστεί. Αν και το ίδιο αποτέλεσμα προέκυψε για το βενζόλιο (C6H6) καθώς και για υδρογονωμένα μέταλλα, η ομάδα θέλησε να το επιβεβαιώσει περαιτέρω με μια ανεξάρτητη τεχνική. Αυτή τη φορά έβαλαν κατά ενός στόχου από στερεό πολυμερές που καλείται fοrmvar (C8H14O2) με ηλεκτρόνια αντί για νετρόνια, αλλά το έλλειμμα υδρογόνου εξακολουθούσε να εμφανίζεται. Οι θεωρητικοί αποδίδουν αυτή τη μερική διαφάνεια σε βραχύβια φαινόμενα κβαντικής διαπλοκής μεταξύ πρωτονίων. Στα ελάχιστα αττοδευτερόλεπτα (10-18 s) που απαιτούνται για τη σκέδαση, τα πρωτόνια βρίσκονται σε μια ευαίσθητη κατάσταση κβαντικής διασύνδεσης. Η διαπλοκή αυτή κάνει τα σκεδαζόμενα νετρόνια ή ηλεκτρόνια να συμβάλλουν με τον εαυτό τους (μια τυπική εκδήλωση της κβαντικής παραδοξότητας), μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες ανίχνευσης.