Δεκέμβριος 2003
7,00 € 
Επιλογή Τεύχους


Στην υγειά σας
Από πολλές μελέτες που έχουν διεξαχθεί σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου φαίνεται ότι η κατανάλωση μικρών έως και μέτριων ποσοτήτων αλκοόλ μειώνει περίπου κατά το ένα τρίτο τον κίνδυνο θανάτου εξαιτίας στεφανιαίας νόσου.

Ορισμένες έρευνες υποδεικνύουν το κόκκινο κρασί ως ιδιαίτερα προστατευτικό παράγοντα εναντίον της στεφανιαίας νόσου. Ωστόσο, και άλλες υγιεινές συνήθειες των ατόμων που πίνουν κόκκινο κρασί μπορεί να ευθύνονται, εν μέρει, για το αποτέλεσμα.

Μια συγκεκριμένη ομάδα ατόμων ―εκείνοι που πάσχουν ή έχουν πολλές πιθανότητες να εμφανίσουν στεφανιαία νόσο ενώ συγχρόνως δεν διατρέχουν κινδύνους σχετιζόμενους με τη χρήση αλκοόλ― θα πρέπει να συμβουλευθούν το γιατρό τους σχετικά με τη μέτρια κατανάλωση αλκοόλ ως μέρος μιας διατροφής που βοηθά στη διατήρηση υγιούς καρδιάς.