Ιούλιος 2007
7,50 € 
Επιλογή Τεύχους


Αντιμετωπίζοντας τη δικτυακή συμφόρηση
Μια προσέγγιση που ονομάζεται κωδικοποίηση δικτύου θα μπορούσε να βελτιώσει δραστικά την αποδοτικότητα και την αξιοπιστία των δικτύων επικοινωνίας. Στον πυρήνα της βρίσκεται η παράξενη ιδέα ότι η μετάδοση στοιχείων σχετικά με ένα μήνυμα μπορεί να είναι πιο χρήσιμη από τη μεταβίβαση του ίδιου του μηνύματος
Απλούστερη προέλευση της ζωής
Η αιφνίδια εμφάνιση ενός μεγάλου αυτoαντιγραφόμενου μορίου όπως το RNA είναι εξαιρετικά απίθανη. Η έναρξη της ζωής από τροφοδοτούμενα με ενέργεια δίκτυα μικρών μορίων είναι αρκετά πιθανότερη
Αποτρέποντας τα μπλακάουτ
Ένα εξυπνότερο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο αποκρίνεται αυτόματα σε προβλήματα, θα μπορούσε να μειώσει τον αυξανόμενο αριθμό των μπλακάουτ
Ο μεταβλητός εγκέφαλος
Ενισχύονται οι υποστηρικτές της άποψης «χρησιμοποίησέ το, ή αλλιώς χάνεις». Εστιασμένες νοητικές και φυσικές ασκήσεις φαίνεται να βελτιώνουν τον εγκέφαλο με απρόβλεπτους τρόπους
Το δίλημμα του ταξιδιώτη
Όσοι παίζουν αυτό το απλό παιχνίδι απορρίπτουν συστηματικά την ορθολογική επιλογή. Στην πραγματικότητα, ενεργώντας αντίθετα προς τη λογική αποκομίζουν τελικά μεγαλύτερη αμοιβή —αποτέλεσμα το οποίο απαιτεί ένα νέο είδος τυπικής συλλογιστικής
Χρωμοσωμικό χάος και καρκίνος
Ορισμένα χαρακτηριστικά του καρκίνου δεν μπορούν να εξηγηθούν με βάση την επικρατούσα γνώση σχετικά με το ρόλο των γονιδίων στην ανάπτυξη κακοήθειας· εντούτοις, θα μπορούσε να βρεθεί η άκρη του νήματος υπό την άποψη της ευρύτερης εικόνας που αποκαλύπτεται στο εσωτερικό των καρκινικών κυττάρων