Αύγουστος 2004
7,00 € 
Επιλογή Τεύχους


Η εξέλιξη κωδικοποιημένη
Οι γενετικές οδηγίες για την παραγωγή των πρωτεϊνών είναι γραμμένες σε «λέξεις» 3 γραμμάτων γνωστές ως κωδικόνια. Καθένα από αυτά καθορίζει 1 από τα 20 αμινοξέα ή 1 σήμα «λήξης της μετάφρασης». Η διευθέτηση αυτών των κωδικονίων και των αντίστοιχων αμινοξέων που έχουν ως σημασιολογικό περιεχόμενο κάποτε θεωρούνταν προϊόν τύχης. Πρόσφατες ανακαλύψεις, όμως, φανερώνουν ότι η φυσική επιλογή επέλεξε και διατήρησε αυτή την τάξη.

Προσομοιώσεις με ηλεκτρονικό υπολογιστή αποκαλύπτουν το γιατί: Όταν συγκρίνεται με υποθετικούς εναλλακτικούς κώδικες, ο καθιερωμένος γενετικός κώδικας δείχνει να είναι εξαιρετικά καλός στην ελαχιστοποίηση της ζημιάς που προκαλείται από σφάλματα στα γονίδια καθ’ εαυτά ή στη διαδικασία της μετάφρασής τους σε πρωτεΐνες.