Μάϊος 2007
7,50 € 
Επιλογή Τεύχους


Τα πετρελαιοκίνητα γίνονται καθαρά
Tα πετρελαιοκίνητα έχουν άσχημη φήμη ως «βρόμικοι κινητήρες», όμως οι σύγχρονες πετρελαιοκίνητες μηχανές παραγωγής ενέργειας προκαλούν σημαντικά λιγότερη ρύπανση —κυρίως αιθάλη και οξείδια του αζώτου (ΝΟx)— απ’ ό,τι οι προηγούμενες, ενώ επίσης έχουν μικρή κατανάλωση καυσίμου. Το καθαρότερο καύσιμο μαζί με τα νέα συστήματα μετεπεξεργασίας καυσαερίων θα καταστήσουν τα πετρελαιοκίνητα επιβατικά αυτοκίνητα, τα οχήματα ελεύθερου χρόνου και τα ημιφορτηγά τόσο αποδεκτά από περιβαλλοντική σκοπιά όσο τα υβριδικά οχήματα.

Τα εξαιρετικά χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο καύσιμα αποτελούν κρίσιμο στοιχείο για την προοπτική της καθαρής τεχνολογίας πετρελαιοκίνησης. Ειδάλλως, το θείο θα αλλοιώνει, προϊόντος του χρόνου, τη λειτουργία των συστημάτων ελέγχου καυσαερίων.

Τα συστήματα εξαγωγής καυσαερίων, τα οποία κατακρατούν το μεγαλύτερο μέρος των εκπομπών αιθάλης και ΝΟx από τα καυσαέρια του πετρελαίου κίνησης, αρχίζουν να εμφανίζονται σε νέα μοντέλα.