Μάϊος 2007
7,50 € 
Επιλογή Τεύχους


Ψηφιακή ζωή
Επειδή η ανθρώπινη μνήμη δεν είναι ιδιαίτερα αξιόπιστη, οι ερευνητές προσπαθούν να αναπτύξουν συστήματα που θα καταγράφουν αυτόματα επικοινωνίες, έγγραφα, φωτογραφίες και κινούμενες εικόνες, αποθηκεύοντας τα πάντα σε ένα αρχείο.

Οι συνεχείς πρόοδοι στους αισθητήρες και τον αποθηκευτικό χώρο υπόσχονται να κάνουν την ψηφιακή καταγραφή ευκολότερη. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η κατασκευή λογισμικού το οποίο θα μπορεί να οργανώνει τις πληροφορίες.

Οι ψηφιακές αναμνήσεις μπορούν να βοηθήσουν την ιατρική περίθαλψη, την επαγγελματική παραγωγικότητα και άλλους τομείς, αλλά οι κατασκευαστές θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα αρχεία είναι ασφαλή.