Μάϊος 2007
7,50 € 
Επιλογή Τεύχους


Οι επαγγελίες της πλασμονικής
Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι μπορούν να συμπιέσουν οπτικά σήματα σε μικροσκοπικά σύρματα χρησιμοποιώντας ακτίνες φωτός για τη δημιουργία κυμάτων πυκνότητας ηλεκτρονίων, τα οποία αποκαλούνται πλασμόνια.

Τα πλασμονικά κυκλώματα θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους κατασκευαστές τσιπ στην ανάπτυξη ταχύτερων αγωγών διασύνδεσης, οι οποίοι θα μπορούν να διακινούν μεγάλες ποσότητες δεδομένων εντός ενός τσιπ.

Επίσης, τα πλασμονικά εξαρτήματα ίσως βελτιώσουν την ανάλυση των μικροσκοπίων, την αποδοτικότητα των διόδων φωτοεκπομπής και την ευαισθησία χημικών και βιολογικών ανιχνευτών. Κάποιοι επιστήμονες έχουν υποστηρίξει ότι τα πλασμονικά υλικά θα μπορούσαν να μεταβάλλουν το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο γύρω από ένα αντικείμενο σε τέτοιο βαθμό ώστε να το καθιστούν αόρατο.