Απρίλιος 2007
7,50 € 
Επιλογή Τεύχους


Επιτέλους, ψηφιακή τηλεόραση;
Έπειτα από πολλά χρόνια αναμονής, το τέλος της συμβατικής αναλογικής εκπομπής στις ΗΠΑ φαίνεται πλέον να ορίζεται για τη 17η Φεβρουαρίου 2009· ύστερα από αυτή την ημερομηνία, όλες οι εκπομπές θα είναι ψηφιακές.

Η ψηφιακή εκπομπή προσφέρει στους καταναλωτές πλεονεκτήματα, όπως πεντακάθαρη εικόνα και νέες υπηρεσίες πληροφόρησης. Οι συχνότητες που δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον για αναλογική εκπομπή θα διατίθενται για την επικοινωνία ομάδων αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων ή θα δημοπρατηθούν για άλλες χρήσεις, όπως τα προηγμένα κυψελοειδή συστήματα.

Η κληρονομιά της αναλογικής εκπομπής, ωστόσο, θα συνεχίσει να κατατρύχει τη νέα ψηφιακή εποχή για πολλά χρόνια μετά την ημερομηνία μετάβασης.