Ιούλιος 2006
7,50 € 
Επιλογή Τεύχους


Περιζωμένοι από διαστημικά σκουπίδια
Παραπεταμένοι όροφοι πυραύλων, κατεστραμμένοι τεχνητοί δορυφόροι, κομμάτια μπογιάς, ακόμα και ανθρώπινες ακαθαρσίες συγκροτούν τους ρύπους που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη. Στις ΗΠΑ, το Δίκτυο Επιτήρησης του Διαστήματος (SSN) παρακολουθεί όλα τα ανθρωπογενή διαστημικά αντικείμενα μέχρι και θραύσματα διαμέτρου 10 εκατοστών περίπου. Και αυτό διότι οι μελλοντικές διαστημικές αποστολές διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο να συγκρουστούν μαζί τους. Σύμφωνα με μια ανάλυση της NASA, ακόμα και αν σταματούσαμε τούτη ακριβώς τη στιγμή να στέλνουμε δορυφόρους στο Διάστημα, τα διαστημικά κατάλοιπα προβλέπεται να αυξηθούν μετά το 2055, όταν δηλαδή η δημιουργία νέων θραυσμάτων, από διάσπαση μεγαλύτερων, θα ξεπεράσει το ρυθμό καταστροφής τους λόγω ανάφλεξης κατά την επανείσοδό τους στη γήινη ατμόσφαιρα.

Ποσοστό τροχιακών αντικειμένων που αποτελούν κατάλοιπα: 93%

Αριθμός θραυσμάτων διαμέτρου τουλάχιστον 10 εκατοστών: 9.000

Συνολική μάζα: 5 εκατομμύρια χιλιόγραμμα

Αριθμός γνωστών τροχιακών συγκρούσεων μεταξύ 1991-2005: 3

Αριθμός αναμενόμενων συγκρούσεων μέσα στα επόμενα 200 χρόνια: 18

Αριθμός συγκρούσεων που αναμένεται να είναι καταστροφικές: 11

ΠΗΓΕΣ: Στρατηγική Διοίκηση των ΗΠΑ· Science, 20 Ιαν. 2006