Ιούλιος 2006
7,50 € 
Επιλογή Τεύχους


Τα πρώτα λίγα μικροδευτερόλεπτα
Κατά τα 10 πρώτα μικροδευτερόλεπτα της Μεγάλης Έκρηξης, το Σύμπαν αποτελούνταν από μια κοχλάζουσα δίνη στοιχειωδών σωματιδίων τα οποία είναι γνωστά ως κουάρκ και γλοιόνια. Έπειτα από εκείνη την εποχή και ώς σήμερα, τα κουάρκ και τα γλοιόνια υπήρχαν πάντα φυλακισμένα μέσα στα πρωτόνια και τα νετρόνια, από τα οποία απαρτίζονται οι πυρήνες των ατόμων.

Την τελευταία πενταετία, στον RHIC (Επιταχυντής Συγκρουόμενων Δεσμών Σχετικιστικών Βαρέων Ιόντων) διεξάγονται πειράματα που αναδημιουργούν το λεγόμενο πλάσμα κουάρκ-γλοιονίων σε μικροσκοπική κλίμακα συγκρούοντας πυρήνες χρυσού κινούμενους με ταχύτητες παραπλήσιες εκείνης του φωτός. Προς μεγάλη έκπληξη των φυσικών, το μέσον που παράγεται σε αυτές τις μίνι εκρήξεις συμπεριφέρεται όχι ως αέριο αλλά ως ένα σχεδόν τέλειο υγρό.

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν σημαίνουν ότι τα μοντέλα τού πολύ πρώιμου Σύμπαντος μπορεί να χρειαστούν αναθεώρηση. Ομοίως, θα χρειαστεί να επανεξεταστούν και ορισμένες παραδοχές τις οποίες κάνουν οι φυσικοί προκειμένου να απλουστεύσουν τους υπολογισμούς τους σχετικά με τα κουάρκ και τα γλοιόνια.