Μάϊος 2006
7,50 € 
Επιλογή Τεύχους


Νοήμων ραδιοτεχνολογία
Τα νοήμονα ραδιοσυστήματα αποτελούν μια αναδυόμενη έξυπνη τεχνολογία επικοινωνίας που θα είναι ικανή να βρίσκει και να συνδέεται με οποιαδήποτε γειτονική ανοικτή ραδιοσυχνότητα ώστε να υπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το χρήστη. Έτσι, ένα νοήμον ραδιοσύστημα θα μπορεί να μεταπηδά από μια ζώνη του ραδιοφάσματος μπλοκαρισμένη από παρεμβολές σε μια άλλη ελεύθερη για να ολοκληρώσει μια ζεύξη μετάδοσης, ικανότητα η οποία αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντική σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Προσαρμοστικό λογισμικό θα προσφέρει σε αυτές τις νοήμονες συσκευές τη δυνατότητα να αναδιαρθρώνουν τις λειτουργίες τους ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των επικοινωνιακών δικτύων ή των πελατών ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Αυτές οι τροποποιήσεις θα βασίζονται στην ικανότητα των νοημόνων ραδιοσυστημάτων να αισθάνονται και να θυμούνται διάφορους παράγοντες, όπως το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων, τη συμπεριφορά του χρήστη, την κατάσταση του δικτύου σε διαφορετικά περιβάλλοντα μετάδοσης σε οποιονδήποτε χώρο και χρόνο. Ως αποτέλεσμα, οι ασύρματες επικοινωνίες αναμένεται να γίνουν πιο αξιόπιστες και βολικές.

Η νέα ευελιξία την οποία θα καταστήσει δυνατή η νοήμων ραδιοτεχνολογία μπορεί εν καιρώ να επιτρέψει στους καταναλωτές να επωφελούνται από τις φτηνότερες τοπικά διαθέσιμες διαδρομές ασύρματων δικτύων για να πραγματοποιούν κλήσεις, χαρακτηριστικό που θα συνέτεινε σημαντικά στην επαναστατικοποίηση του επιχειρηματικού τομέα των επικοινωνιών.