Φεβρουάριος 2004
7,00 € 
Επιλογή Τεύχους


Φονικός ανταγωνισμός
Πιστεύεται ευρέως ότι τα είδη που εισβάλλουν σε μια περιοχή κατορθώνουν να εξαπλωθούν με το να επικρατούν στα εντόπια είδη μέσω ανταγωνισμού για τους ζωτικούς πόρους της περιοχής. Ένας τουλάχιστον διαβόητος εισβολέας, πάντως, επικρατεί με κυριολεκτικά δηλητηριώδη ανταγωνισμό. Ο λόγος για τον στικτό σκόλυμο από την ανατολική Ευρώπη (γένος Centaurea), ο οποίος κατά τον περασμένο αιώνα εκτόπισε στη Βόρεια Αμερική γηγενή αγροστώδη και υποβάθμισε βοσκότοπους. Οι ερευνητές βρήκαν ότι οι ρίζες του σκολύμου εκκρίνουν μια τοξίνη που συσσωρεύεται στο έδαφος. Η τοξίνη προκαλεί κυτταρικό θάνατο κατά κύματα και αναστέλλει την αύξηση των γειτονικών φυτικών ειδών. Το αξιοσημείωτο είναι ότι τα φυτά στην Ευρώπη έχουν μάθει να περιορίζουν την εξάπλωση του ζιζανίου αφού εξελικτικά έχουν αποκτήσει ανθεκτικότητα στο δηλητήριό του. Ευρήματα από τέτοιες σχέσεις ανταγωνισμού μεταξύ φυτών θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε μελέτες εισαγωγής σε έναν τόπο νέων φυτών, όπως εκείνα που κατασκευάζει η γενετική μηχανική, ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητά τους να κατακλύζουν διάφορα ενδιαιτήματα.