Φεβρουάριος 2004
7,00 € 
Επιλογή Τεύχους


Νοσοκομειακή ζάλη
Στις ΗΠΑ, για να αξιολογηθεί η ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας στα νοσοκομεία, το Γραφείο Έρευνας και Ποιότητας σε θέματα Υπηρεσιών Υγείας (AHRQ) θέσπισε ένα σύνολο 20 δεικτών σχετικών με την ασφάλεια των ασθενών. Σε μια μελέτη με 18 από αυτούς τους δείκτες διαπιστώθηκε ότι, μεταξύ των συνηθέστερων, περιλαμβάνονται κατά σειρά: οι μαιευτικές κακώσεις κατά τη διάρκεια του τοκετού (από τη χρήση των εργαλείων στον κόλπο), οι πληγές από το παρατεταμένο ξάπλωμα στο κρεβάτι (έλκη κατακλίσεως), η σηψαιμία, και οι εμβολές ή η θρόμβωση.