Φεβρουάριος 2004
7,00 € 
Επιλογή Τεύχους


Θάλασσες μεθανίου
Ο Τιτάνας, ο μεγαλύτερος από τους δορυφόρους του Κρόνου ―ο οποίος, εξαιρώντας τη Γη, είναι ο μόνος στο ηλιακό μας σύστημα με ατμόσφαιρα πλούσια σε άζωτο―, κρύβει την επιφάνειά του κάτω από μια πυκνή πορτοκαλί αχλύ. Παρατηρήσεις από επίγεια ραδιοτηλεσκόπια, που κατάφεραν να διατρυπήσουν αυτά τα νέφη, δείχνουν την ύπαρξη λιμνών από υγρούς υδρογονάνθρακες. Οι ερευνητές παρατήρησαν οξείες κορυφές στην ηχώ των ραντάρ, που υποδηλώνουν την ύπαρξη λείων, σκοτεινών επιφανειών ανάκλασης στον Τιτάνα, πιθανότατα υγρών. Τι θα μπορούσε, όμως, να παραμένει υγρό στον Τιτάνα, του οποίου η επιφανειακή θερμοκρασία είναι -180 βαθμοί Κελσίου; Προηγούμενες αναλύσεις της ατμόσφαιράς του αποκάλυψαν την παρουσία μεθανίου και άλλων υδρογονανθράκων. Οι ενώσεις αυτές θα μπορούσαν να πέφτουν στην επιφάνεια (που πιστεύεται ότι αποτελείται από παγωμένο νερό) με μορφή βροχής και να σχηματίζουν λίμνες υγρού μεθανίου και αιθανίου.