Φεβρουάριος 2004
7,00 € 
Επιλογή Τεύχους


Οι πάγοι λιώνουν
Παντού στην Αρκτική ανακαλύπτουμε ενδείξεις θέρμανσης οι οποίες είναι βέβαιο οτι θα επηρεάσουν τις συνθήκες που επικρατούν στον υπόλοιπο πλανήτη, διότι οι πολικές περιοχές ελέγχουν σε υπέρμετρο βαθμό το θερμικό ισοζύγιο της Γης.

Μας είναι εξαιρετικά δύσκολο να εξακριβώσουμε αν για το μετασχηματισμό της Αρκτικής πρωτίστως ευθύνεται η θέρμανση λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου, και αυτό εξαιτίας της ύπαρξης ενός πολύπλοκου ιστού κλιματολογικών μηχανισμών ανατροφοδότησης.

Οποιαδήποτε κι αν είναι η αιτία των παρατηρούμενων μεταβολών, οι επιστήμονες επείγονται να εξεύρουν έναν τρόπο πρόβλεψης των μελλοντικών εξελίξεων παρά να περιμένουν απλώς να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες καθώς αυτές θα εκδηλώνονται.