Νοέμβριος 2003
7,00 € 
Επιλογή Τεύχους


Με «άλλο μάτι»
Η μεταμόσχευση αμφιβληστροειδούς έχει αποδειχθεί δύσκολη, εν μέρει λόγω του σχηματισμού μιας βαθιάς εντομής από γλοιοκύτταρα (δομικά νευρικά κύτταρα) γύρω από τις κατεστραμμένες περιοχές. Αυτό το υποτυπώδες φράγμα δεν επιτρέπει στα μεταμοσχευμένα κύτταρα να ενσωματωθούν πλήρως στον αμφιβληστροειδή χιτώνα. Πρόσφατα, επιστήμονες με επί κεφαλής τον Dong Feng Chen του Ερευνητικού Οφθαλμολογικού Ινστιτούτου Schepens του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ εμφύτευσαν νέα κύτταρα αμφιβληστροειδούς σε γενετικά μεταλλαγμένα ποντίκια ώστε να παρουσιάζουν ανεπάρκεια στις πρωτεΐνες που διαδραματίζουν καίριο ρόλο στο σχηματισμό της εντομής. Τα εμφυτευμένα κύτταρα μπόρεσαν να μεταναστεύσουν μακριά από το πεδίο της μεταμόσχευσης και να αναπτυχθούν σε πολύπλοκες δομές, μολονότι οι ερευνητές δεν έχουν ακόμα προσδιορίσει αν τα εμφυτευμένα κύτταρα βελτίωσαν την όραση. Η ομάδα του Chen μελετά ένα φάρμακο το οποίο θα μπορεί να διαλύει το φράγμα των γλοιοκυττάρων ώστε να γίνεται εφικτή η εμφύτευση μοσχεύματος πρώτα σε φυσιολογικά ποντίκια και τελικά στον άνθρωπο. «Το φάρμακο αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να εξαλείψει τα γλοιοκύτταρα, τα οποία μετά τη μεταμόσχευση θα ήταν σε θέση να αναπτυχθούν εκ νέου» δηλώνει ο Chen στο περιοδικό Nature Neuroscience.