Νοέμβριος 2003
7,00 € 
Επιλογή Τεύχους


Ιοντικοί διαλύτες
Οι ιοντικοί διαλύτες ανήκουν στην οικογένεια των αλάτων που είναι υγρά στη συνηθισμένη θερμοκρασία. Εφόσον περιέχουν κατιόντα οργανικής φύσεως, διαθέτουν αξιοσημείωτες διαλυτικές ιδιότητες και έχουν αρχίσει να βρίσκουν βιομηχανικές εφαρμογές, με σημαντικά πλεονεκτήματα.

Η έλλειψη πτητικότητας, η ευκολία χειρισμών, η ανακύκλωση είναι μερικά από τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους.

Θεωρείται πιθανό ότι σύντομα οι ιοντικοί διαλύτες θα συμβάλουν στη λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων φιλικότερων προς το περιβάλλον, ενώ υπόσχονται επίσης ενδιαφέρουσες επιδόσεις στα εργαστήρια.