Νοέμβριος 2003
7,00 € 
Επιλογή Τεύχους


Δίκτυα άνευ κλίμακας
Ποικίλα πολύπλοκα συστήματα μοιράζονται μια κοινή ιδιότητα: ενώ οι περισσότεροι από τους κόμβους τους έχουν ελάχιστες συνδέσεις με άλλους κόμβους, υπάρχουν και μερικοί με έναν τρομακτικό αριθμό συνδέσεων.

Οι δημοφιλείς κόμβοι, που ακούν στο όνομα «ομφαλοί», μπορεί να έχουν εκατοντάδες, χιλιάδες ή ακόμη και εκατομμύρια συνδέσμων. Υπ’ αυτή την έννοια, το δίκτυο φαίνεται να μη χαρακτηρίζεται από κάποια κλίμακα.

Τα δίκτυα άνευ κλίμακας παρουσιάζουν ορισμένα σημαντικά χαρακτηριστικά.

Για παράδειγμα, είναι ανθεκτικά απέναντι σε τυχαίες αστοχίες αλλά ευάλωτα σε συντονισμένες επιθέσεις.

Η κατανόηση αυτών των χαρακτηριστικών μπορεί να οδηγήσει σε νέες εφαρμογές σε πολλά πεδία. Παραδείγματος χάρη, οι επιστήμονες των υπολογιστών ίσως να κατορθώσουν με τη βοήθειά της να επινοήσουν πιο αποτελεσματικές στρατηγικές για να εμποδίσουν μια ενδεχόμενη εξάπλωση ιών ικανή να παραλύσει ένα δίκτυο όπως το Διαδίκτυο.