Οκτώβριος 2003
7,00 € 
Επιλογή Τεύχους


Το πλέγμα: υπολογιστικές υπηρεσίες δίχως όρια
Η επεξεργασία δεδομένων σε πλέγμα αναφέρεται στη μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωση των υπολογιστικών συστημάτων (μέσω δικτύων υψηλών ταχυτήτων), η οποία θα προσφέρει πρόσβαση κατ’ απαίτηση σε πόρους ικανούς να επεξεργαστούν τεράστιες ποσότητες δεδομένων και σε λειτουργίες οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες σε κάθε ξεχωριστή ομάδα υπολογιστών.

Χρησιμοποιώντας κοινόχρηστες γλώσσες και πρωτόκολλα αλληλεπίδρασης, τα συστήματα πλέγματος απλώνονται σε ολόκληρο τον πλανήτη για να προσπελάσουν τους υπολογιστικούς πόρους που απαιτούνται προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του τοπικού χρήστη.

Για τους χρήστες, τα εξαιρετικά ολοκληρωμένα δίκτυα που ενσωματώνουν τα συστήματα πλέγματος παραμένουν αθέατα —υπηρεσίες που στην πραγματικότητα παρέχονται από πολύ μακριά μοιάζει να προσφέρονται από τους τοπικούς υπολογιστές.

Η τεχνολογία πλέγματος προσφέρει δυνατότητες για επιστημονική και επιχειρηματική συνεργασία μεγάλης κλίμακας ανάμεσα στα μέλη των εικονικών οργανισμών, για απομακρυσμένο πειραματισμό καθώς και για υψηλών επιδόσεων κατανεμημένη επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων.