Οκτώβριος 2003
7,00 € 
Επιλογή Τεύχους


Νέος κώδικας
Ένας νέος ευρωπαϊκός κώδικας κατά του καρκίνου παρουσιάστηκε στις αρχές του καλοκαιριού από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ογκολογίας. Το βασικό μήνυμα είναι πως ορισμένα είδη καρκίνου μπορούν να αποφευχθούν και η υγεία του πληθυσμού να βελτιωθεί αν υιοθετήσουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Οι δύο κύριες αιτίες αναθεώρησης του κώδικα είναι η επιστημονική πρόοδος και η ευρωπαϊκή διεύρυνση. Μια διευρυμένη Ευρώπη θα έχει να αντιμετωπίσει μεγαλύτερες αποκλίσεις στον τρόπο ζωής και στον κίνδυνο για ασθένειες. Ο αρχικός κώδικας είχε συνταχθεί το 1987 από μια υψηλού επιπέδου επιτροπή ειδικών ογκολόγων. Ο αναθεωρημένος κώδικας προέκυψε από μια σειρά πανευρωπαϊκών ιατρικών διασκέψεων στις οποίες συμμετείχαν ειδικοί της δημόσιας υγείας, ογκολόγοι και εκπρόσωποι αντικαρκινικών ενώσεων και υπουργείων υγείας. Μολονότι ο κώδικας έχει αλλάξει αρκετές φορές αφότου προτάθηκε, η γενική φιλοσοφία του παραμένει ίδια. Οι 11 συστάσεις του αναθεωρημένου ευρωπαϊκού κώδικα κατά του καρκίνου θα πρέπει, αν εφαρμοστούν, να οδηγήσουν σε βελτίωση και διάφορων άλλων πτυχών της υγείας του πληθυσμού.

Ο νέος κώδικας για ακόμα μία φορά εναντιώνεται σθεναρά κατά του καπνίσματος. Επιπλέον, τώρα περιλαμβάνει τρεις συστάσεις για πληθυσμιακό έλεγχο: εξέταση στήθους, τραχήλου της μήτρας και παχέος εντέρου. Η πανευρωπαϊκής εμβέλειας εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τη θνησιμότητα μέσα στην ερχόμενη δεκαετία. Ο David Byrne, επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα υγείας και προστασίας των καταναλωτών, αναφέρει: «Ο εν λόγω κώδικας αποτελείται από ένα σύνολο συνοπτικών και ευμνημόνευτων συστάσεων γραμμένων σε απλή και κατανοητή γλώσσα, οι οποίες εδράζονται σε ακλόνητα επιστημονικά στοιχεία. Μεταφέρει στους πολίτες της Ευρώπης δύο πολύ σαφή μηνύματα: (α) Ορισμένα είδη καρκίνου μπορούν να προληφθούν και εν γένει η υγεία μας δύναται να βελτιωθεί υιοθετώντας πιο υγιεινούς τρόπους ζωής· (β) Πολλά είδη καρκίνου μπορούν να θεραπευθούν, ή οι προοπτικές θεραπείας τους να αυξηθούν σε μεγάλο βαθμό, αν διαγνωσθούν εγκαίρως.

»Πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να μεταφέρουμε αυτά τα μηνύματα στους συμπολίτες μας. Ο καρκίνος παραμένει από τους χειρότερους δολοφόνους στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Ωστόσο, υπάρχουν προοπτικές βελτίωσης. Έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο στη μάχη κατά του καρκίνου από τότε που εισήχθη ο κώδικας, το 1987. Εκείνη την περίοδο, ενώ η θνησιμότητα παρουσίαζε αυξητική τάση, είχε τεθεί ένας μακροπρόθεσμος στόχος για το έτος 2000. Υιοθετώντας την προσέγγιση για τη δημόσια υγεία που περιγράφεται στον νέο κώδικα, μόνο για το έτος 2000 απετράπησαν 92.000 θάνατοι.»

Ο Byrne τόνισε ότι στόχος μέχρι το έτος 2015 είναι να μειωθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι θάνατοι από καρκίνο κατά 20% συγκριτικά με όσους θα αναμένονταν σύμφωνα με τη θνησιμότητα του έτους 2000. Αναφέρει συγκεκριμένα: «Ο στόχος αυτός σημαίνει ότι κάθε χρόνο θα έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση 300.000 λιγότερα θύματα από καρκίνο. Ο στόχος είναι φιλόδοξος αλλά επιτεύξιμος. Γνωρίζουμε πως η αποτελεσματική πρόληψη και οι πολιτικές πληθυσμιακού ελέγχου δύνανται να μας εξασφαλίσουν τα ποθούμενα αποτελέσματα. Η πρόκληση είναι να διασφαλίσουμε την αυστηρή εφαρμογή αυτών των πολιτικών σε όλη την Ευρώπη.»