Οκτώβριος 2003
7,00 € 
Επιλογή Τεύχους


Κτλβνς τπτ;
Παρά το γεγονός ότι έχει διαβάσει περί τα 100 εκατομμύρια λέξεις ή και περισσότερες μέχρι την ηλικία των 25 ετών, ο μέσος εγγράμματος άνθρωπος δυσκολεύεται εξίσου να αναγνωρίσει μια κοινή λέξη από κάποια άλλη ίδιου μήκους. Μερικοί ερευνητές ζήτησαν από εθελοντές να προσπαθήσουν να αναγνωρίσουν οικείες σε αυτούς λέξεις της αγγλικής γλώσσας ή γράμματα «κρυμμένα» σε διαφορετικά φόντα. Ανακάλυψαν πως η αποτελεσματικότητα στην ανάγνωση συνδέεται όχι τόσο με το πόσο κοινή είναι μια λέξη αλλά κυρίως με το πόσα γράμματα έχει. Για παράδειγμα, οι λέξεις με τέσσερα γράμματα παρουσίαζαν διπλάσιο βαθμό δυσκολίας στην αναγνώριση από εκείνες με δύο γράμματα.

Επιπλέον, όπως προσθέτουν οι ερευνητές, η ανάγνωση των λέξεων αποδείχθηκε αδύνατη μέχρις ότου καταστούν αναγνωρίσιμα μερικά λεπτά χαρακτηριστικά κάθε γράμματος, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχουν σοβαροί περιορισμοί στην ικανότητα επεξεργασίας των οπτικών προτύπων από τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Αυτές οι δυσχέρειες πιθανόν να προέκυψαν για να καταστείλουν τις αντανακλαστικές προσπάθειες αναγνώρισης ενός καταιγισμού από επουσιώδεις λεπτομέρειες.