Φεβρουάριος 2004
7,00 € 
Επιλογή Τεύχους


Απαντήσεις στο Ερωτηματολόγιο
Κατά το διάστημα 1 Οκτωβρίου έως 10 Νοεμβρίου 2006, στο Ερωτηματολόγιο απάντησαν 328 άτομα, τα οποία και ευχαριστούμε θερμά.

Εμείς σας παρουσιάζουμε, με στατιστικό τρόπο, τα αποτελέσματα, και εσείς, όπως και εμείς, μπορείτε να συναγάγετε τα όποια χρήσιμα συμπεράσματα.

Θεωρούμε ιδιαίτερα χρήσιμο να συνεχίσουμε να λαμβάνουμε νέες απαντήσεις από τους αναγνώστες, ώστε σε τακτά διαστήματα να διαμορφώνουμε περισσότερο επίκαιρη και πληρέστερη εικόνα των στατιστικών δεδομένων που αφορούν το περιοδικό.
Στατιστική Ανάλυση Απαντήσεων